Váš online trh reklamy
Portál dodávateľov a odberateľov reklamy, marketingových a reklamných služieb
  • Pridať dopyt
  • Reklamné plochy
  • Print
Vybrané reklamné firmy
  • CardHouse s.r.o. | Pre český a slovenský trh príamo zastupujeme vybraných výrobcov tlačiarní plastových kariet a identifikačných technológií.

  • Axel artist dance company | Tanec,artistika,akrobacia, show každého druhu na každú príležitosť, ako aj tvorba vystúpení prispôsobených práve Vám a prepracovaných do posledného detailu tak,aby vyhovovali predstavám, ktoré sa dotýkajú vašej firmy alebo pripravovanej akcie.

  • Creative Bubble, s. r. o. | Kreatívne grafické štúdio zamerané na tvorbu - corporate identity, tlačové materiály, tvorba webstránok, firemné eventy, a pod.

Reklama je platená alebo neplatená propagácia výrobku, služby, spoločnosti, obchodnej značky alebo myšlienky, ktorá má zvyčajne za cieľ zvýšenie predaja. Podľa použitého média sa rozlišuje televízna reklama, internetová reklama, rozhlasová reklama, plagátová alebo iná.
Zdroj: Wikipedia.org
Dragosek Web logo

Tvoríme značku pre Vašu firmu
Web - Logo - Design - Print


Elbia logo

Vaša webstránka nemusí byť pomalá!
Kvalitný web hosting za super cenu.