Váš online trh reklamy
Portál dodávateľov a odberateľov reklamy, marketingových a reklamných služieb
  • Pridať dopyt
  • Reklamné plochy
  • Print
Vybrané reklamné firmy
  • Dialight - agentúra Západné Slovensko, s.r.o. | Na našich vysokohodnotných osvetlených nosičoch sa prezentuje max. 18 regionálnych firiem. Tieto nosiče sú umiestnené v interiéroch/foyer najznámejších a najviac navštevovaných miestach v mestách.

  • PIZZA KRABICA | Nové reklamné médium. Reklama na pizza krabiciach. Robíme celú potlač pizza krabíc ako jediný na Slovensku. Máme najväčšiu distribučnú sieť. Najkvalitnejšie pizza krabice. Nový druh reklamy na Slovensku.

  • wapp.sk | Máme za sebou 10 rokov skúseností v návrhoch optimálnych riešení pre podporu vašej činnosti. Poskytujeme služby z oblasti informačných a komunikačných technológií. Skúsenosti ktoré sme nadobudli vám dávajú záruku kvality.

Reklama je platená alebo neplatená propagácia výrobku, služby, spoločnosti, obchodnej značky alebo myšlienky, ktorá má zvyčajne za cieľ zvýšenie predaja. Podľa použitého média sa rozlišuje televízna reklama, internetová reklama, rozhlasová reklama, plagátová alebo iná.
Zdroj: Wikipedia.org
Dragosek Web logo

Tvoríme značku pre Vašu firmu
Web - Logo - Design - Print


Elbia logo

Vaša webstránka nemusí byť pomalá!
Kvalitný web hosting za super cenu.