Váš online trh reklamy
Portál dodávateľov a odberateľov reklamy, marketingových a reklamných služieb
  • Pridať dopyt
  • Reklamné plochy
  • Print
Vybrané reklamné firmy
  • OK BIZNIS s.r.o. | Ponúkame Vám reklamné služby na najvyššej úrovni.

  • Virtue s.r.o. | Reklamná agentúra so zameraním na marketingovú komunikáciu a podporu. Okruh jej činností spočíva v tvorbe komunikačných kampaní v poradenstve formou reklamných, kreatívnych a mediálnych stratégií, v realizácii kampaní ich monitoringu a hodnotení.

  • ISPOM, s.r.o. | ISPOM sa snaží byť spoločnosťou nového sveta, ktorá pre svojich zákazníkov vyrába osobné a firemné úspechy. Pôsobíme ako spoločnosť, ktorú neobmedzujú steny alebo organizačné štruktúry a ktorá používa informácie, aby využila silu inovácie.

Reklama je platená alebo neplatená propagácia výrobku, služby, spoločnosti, obchodnej značky alebo myšlienky, ktorá má zvyčajne za cieľ zvýšenie predaja. Podľa použitého média sa rozlišuje televízna reklama, internetová reklama, rozhlasová reklama, plagátová alebo iná.
Zdroj: Wikipedia.org
Dragosek Web logo

Tvoríme značku pre Vašu firmu
Web - Logo - Design - Print


Elbia logo

Vaša webstránka nemusí byť pomalá!
Kvalitný web hosting za super cenu.